Vilka värderingar vill du att dina anställda har med sig från företaget när de talar om ert arbete utanför arbetsplatsen?

Vilka värderingar vill du att dina anställda har med sig från företaget när de talar om ert arbete utanför arbetsplatsen?

Alla har vi värderingar. Alla har vi en etik. Alla har vi en moral.

Vi värdesätter saker. Vi tycker, tänker, vill och påstår. Vi utför handlingar.

När våra handlingar är baserade på vad vi faktiskt tycker och värdesätter skapas en kraft. Både hos oss själva, vår omgivning och vår organisation.

 


Tjänster

Ledarskap

Ledarskap

På era villkor och i er takt, med era kärnfrågor i centrum erbjuder jag ett skräddarsytt upplägg för er som ledare att växa så att verklig, handfast utveckling för företagets och kunderans bästa kan äga rum. 

 

Föreläsare

Jag erbjuder en rad olika föreläsningar inom ämnet etik och värderingar. Min ambition är alltid att så långt det bara är möjligt, skräddarsy varje föreläsning för dem som är på plats. Som präst och föreläsande konsult har jag många års träning av detta, men jag syftar alltid att gå in till en föreläsning som om det vore för första gången. Att få vara pirrig, nyfiken och på hugget. Väldigt förberedd. 

Organisationsutveckling

Ibland behöver en hel organisation se över sitt sätt att fungera och vilka värderingar som frodas i verkligheten. Det finns tyvärr ofta få dokument kring etik, värderingar och olika policys som verkligen speglar verkligheten och levs ute i organisationen.

 

Rådgivare

I min konsultroll kommer jag nästan alltid in i företagets eller organisationens mest centrala och avgörande frågor. Min erfarenhet och träning gör att jag ofta bistår chefer och ledningsgrupper att våga gå in i känsliga och konkreta strategiska frågor. Med min bakgrund på en kommunikationsbyrå, som präst och alla mina konsultår, har jag stor erfarenhet kring hur man på bästa sätt strategiskt kommunicerar. Jag kan även bistå med talarträning och annat stöd i kommunikationsprocessen.  

Lima01.jpg

Etikakut

Oerhört mycket står på spel i moraliskt bjudande situationer. Det är centralt att så snart som möjligt gå till botten med det som gått galet. Att snabbt kunna skapa trygghet, att bena upp den komplexa situationen på ett pedagogisk sätt och med överblick kunna kommunicera rätt budskap, till rätt målgrupp, i rätt tid. 

 
Screenshot 2016-02-03 15.45.14.png

Moderator

Jag har stor erfarenhet av att arrangera och genomföra olika seminarier och event. Att koordinera många olika bidrag till en sammanhållen spänstig helhet med en tydlig röd tråd. Som moderator är det min uppgift att få de andra stjärnorna att lysa från scen. Interna och kanske externa. Erfarna och oerfarna. Att förmedla trygghet och koll-på-läget trots att oväntade saker dyker upp och ändrar tidigare planer. 

Efter alla år som konsult har jag varit inne i snart sagt de flesta branscher på den svenska arbetsmarknaden. Jag arbetar med allt från enstaka samtal eller föreläsningar till långsiktiga och genomgripande förändringsprocesser. Jag tar mig an både stora och små organisationer, inom både privat, offentlig som ideell sektor. Den största delen av min tid ägnar jag åt längre processer i organisationer, vid vilka etik och värderingar står i fokus.