En stark intern värdegrund är kärnan till effektiv extern kommunikation

Jag startade Sincera Etik AB 1999 efter att ha arbetat som konsult på kommunikationsföretaget Kreab AB under två år. Jag ville pröva mina egna vingar och det har nu fungerat i 17 år. Totalt har jag alltså varit konsult i 19 år. Under årens lopp har jag haft olika samarbetspartners, bl a Etikakademin, i vars kärna jag satt under fem år. Idag samarbetar jag ofta med min kvinna, Kristina Aspemo, men jag har möjlighet att samarbeta även med andra konsulter utifrån de behov mina uppdragsgivare har. Likaså har jag haft olika anställda, men funnit att jag trivs bäst att vara egenkonsult och därifrån köpa in diverse stödjande tjänster.

Namnet Sincera har jag valt av olika anledningar. Jag vill bland annat att Sincera skall föra tankarna till det engelska uttrycket to be sincere, att vara uppriktig och ärlig. Utan detta har jag svårt att arbeta. Visst är det inte sällan känsligt och sårbart att gå till denna plats, men är vi inte beredda på att ta oss dit, byggs vårt arbete på lösan sand och inte på hälleberget. Det handlar om att bygga upp en tillit först mellan uppdragsgivare och konsult. Därefter arbetar vi för att detta ska spridas bland medarbetarna hos uppdragsgivaren för att kunna arbeta sincert med dennes etik och värderingar.

En annan berättelse kring namnet Sincera tar sin början på romartiden, då marmor var en handelsvara. Det hände ibland att handelsmännen smorde in sina marmorblock i ett nästan osynligt lager med vax för att dölja sprickor i marmorblocken. På så sätt fick de ut ett högre pris för sin vara, men vaxet bidrog knappast till att skapa några långsiktiga affärsrelationer. ”Att täcka med vax” heter cero. Vår avsikt är att arbeta sin cero, utan vax, med ett ärligt och rent uppsåt – därav Sincera.