Efter alla år som konsult har jag varit inne i snart sagt de flesta branscher på den svenska arbetsmarknaden. Jag arbetar med allt från enstaka samtal eller föreläsningar till långsiktiga och genomgripande förändringsprocesser. Jag tar mig an både stora och små organisationer, inom både privat, offentlig som ideell sektor. Den största delen av min tid ägnar jag åt längre processer i organisationer, vid vilka etik och värderingar står i fokus.