Tjänster


LEDARSKAP

På era villkor och i er takt, med era kärnfrågor i centrum erbjuder jag ett skräddarsytt upplägg för er som ledare att växa så att verklig, handfast utveckling för företagets och kunderans bästa kan äga rum. Vi använder oss av både enskilda samtal och gruppseminarier och större konferenser om så behövs. Syftet är att göra så många som möjligt engagerade och delaktigt medskapande. Vi skapar tillsammans ett upplägg där de ordinarie ledarna tränas i sitt ledarskap genom att själva leda detta arbete som innehåller skarpa övningar som tar upp de verkliga utmaningar som ni står inför. Sincert, uppriktigt och ärligt! 

Det är alltid ledarna i en organisation som ska gå före och sätta exempel. De ska våga satsa och visa att de är beredda på att utsätta sig för kniviga frågor i skarpa lägen. Att de t o m ska våga höja takhöjden i samtalen genom att visa på sin egen sårbarhet, lyhördhet och villighet till omprövning och nyorientering. Låter det tufft? Lockande? Nja, om man vill göra skillnad visavi etik och värderingar ser jag inga genvägar. Men jag lovar att det kommer att visa sig mycket belönande. Det är så många chefer som vittnat om att en uthållig process kring etik och värderingar är det mest utvecklande och viktigaste de gjort som ledare, både professionellt och privat. 


Organisationsutveckling

Att klokt, realistiskt och verkningsfullt gå in i en process där hela företaget eller organisationen är engagerad och ska utvecklas är en diger och ansvarsfull uppgift. Det handlar inte sällan om hela den gemensamma framtiden. Detta behöver vi tillsammans lägga ner ordentlig förberedelsetid på. Rätt formulerad utmaning eller fråga, sparar otroligt mycket tid och kraft. Sen ska den förankras, först hela vägen upp, sen hela vägen ner.

Ibland behöver en hel organisation se över sitt sätt att fungera och vilka värderingar som frodas i verkligheten. Kanske är detta Sinceras huvudtjänst. Det finns tyvärr få dokument kring etik, värderingar och olika policys som verkligen speglar verkligheten och levs ute i organisationen. Likaså hålls många högtidstal som bara innehåller snitsigt hopkomna positiviteter som man hoppas medarbetarna ska köpa. Men medarbetarna är inte dumma, utan de ser igenom det som inte håller måttet. Då blir det dubbelt illa; Den knackiga verkligheten och det verklighetsfrämmande talen.

Andra företag blommar och strålar av självförtroende. Dessa vill bli ännu bättre. Om det som beskrevs i det förra stycket kan kallas för sjukvård, då man försöker laga något som gått sönder, så är det faktiskt vanligare att Sincera arbetar med friskvårdsuppdrag. En modig ledning som ser att det finns ytterligare kapacitet, men som inte riktigt får ut den. Eller så ser man större externa utmaningar som kommer att komma, som man måste rusta sig för. Eller så är det frågan om att företaget ska fusioneras, delas upp, eller på annat sätt ändras ordentligt. 


Etikakut

Ibland blundar man och blundar lite till. Och till slut smäller det. Det blir riktigt illa och det blir panik! Vad gör vi nu? Då är man oftast ganska dålig på att själv bedöma läget eftersom man är så i affekt. Eller rättare sagt, så rädd. Oerhört mycket står på spel i moraliskt bjudande situationer. Det är centralt att så snart som möjligt gå till botten med det som gått galet. Att snabbt kunna skapa trygghet, att bena upp den komplexa situationen på ett pedagogisk sätt och med överblick kunna kommunicera rätt budskap, till rätt målgrupp, i rätt tid. Att anstränga sig att ha ett långsiktigt perspektiv mitt i stridens hetta, för att kunna bygga upp det som raserats.  


Föreläsare

Kan du komma ihåg den bästa föreläsning du någonsin varit på? Vad var det som gjorde den så speciell? Varför kommer du ihåg den så? Kan du beskriva hur den upplevelsen påverkat dig därefter?

Min bestämda åsikt är att det viktigaste vid en föreläsning är närvaro och medvetenhet. Att föreläsaren är fullt ”där” och finner en stark gemenskap med sina deltagare. Genom att vara lyhört medveten om vad människorna har med sin in i föreläsningssalen, kan en föreläsare i stunden väga av hur långt hen ska driva ett ämne, hur stora risker hen kan ta och vad som möter deltagarnas behov på bästa sätt.

En föreläsare som kan sitt ämne väl, kan koncentrera sig på att låta sakinnehållet bli levande, ja det är t o m möjligt att låta innehållet ta gestalt i rummet. Att det uttalade sker med deltagarna i stunden. Mina specialämnen, etik och värderingar, påstår jag kräver att man blir berörd av. Annars har man missat ämnet. Det handlar absolut inte om teoretiska scheman kring vad som är rätt och fel, nej det handlar om hur vi människor är, relaterar och agerar. Det jag påstår vara min unika förmåga är att jag är kunnig kring själen. Djupare in i en människa kan man knappast komma. Tja, oavsett om man tror att det är så att vi människor har, eller är, själar, så är effekten tydlig; Mina föreläsningar berör och sätter spår.

Många ser på dem man föreläser för såsom ”åhörare”. Jag ser dem som deltagare. Jag vill skapa ett aktivt vi i salen, där deltagarna känner sig delaktiga. Inte bara genom frågor (deras och mina), utan genom olika övningar och kortare samtal. Min ambition är alltid att så långt det bara är möjligt, skräddarsy varje föreläsning för dem som är på plats. Som präst och föreläsande konsult har jag många års träning på detta, men jag syftar alltid att gå in till en föreläsning som om det vore för första gången. Att få vara pirrig, nyfiken och på hugget. Väldigt förberedd. 

 

Föreläsningsämnen

 

VÄRDEGRUND – CORPORATE BULLSHIT ELLER VERKSAM VARDAGSVERKLIGHET?

Snacka går… Mycket av det som presenteras under rubriker som ”Värdegrund” eller ”Etisk policy” är ofta bara snitsigt utformade drömdokument som har väldigt lite med verkligheten att göra. Då saknar de funktion eller blir i värsta fall direkt kontraproduktiva. Låt istället mig få reda ut begreppen och den vetenskapligt grundade metodiken kring hur man jobbar med etik och värderingar på företag och organisationer. Varför det är nödvändigt med delaktighet och bottom up-tänkande. Varför ledarnas agerande som modiga föregångare är helt avgörande. Jag kan hjälpa er att skapa en värdegrund som levs och gör skillnad i er vardag.

 

ATT VARA I EGOT ELLER I TILLIT – HUR SKAPAR VI EN KREATIV OCH LUSTFYLLD FÖRETAGSKULTUR?

Många stämmer in i påståendet att egentligen kan alla våra känslor kokas ner till två motstående grundkänslor; Kärlek och Rädsla! Antingen är man i expansion, nyfikenhet, lätthet, spontanitet, värme, välvilja, samarbete eller i kontraktion, kontroll, jämförande, oro, beräknande, försvar, jag-gör-mitt. Vågar vi fundera på hur vår organisationskultur upplevs? Om vi tänker på alla våra interna relationer och hur vi samarbetar internt över gränserna, hur är den känslan? Det går att vända en organisationskultur som man inte trivs och fungerar i. Men då krävs det kunskap, mod och uthållighet.

 

VAD KAN VI GÖRA FÖR ATT VISSELBLÅSAREN SKA KUNNA VISSLA SNABBT, KONSTRUKTIVT OCH TILL EN LÅG PERSONLIG KOSTNAD?

De flesta ledare säger att de har eller vill skapa en organisationskultur där man uppfattar att det är högt till tak. Ändå är min smärtsamma erfarenhet att en av de allra vanligaste klagomålen jag möter ute på arbetsplatser är en alltför låg takhöjd och rädsla för att säga hur det verkligen är, att blåsa i den berömda visslan. Låt mig beskriva hur man på allvar tar tag i denna organisationskulturens blykeps. Hur man kan hantera både befogad och obefogad kritik. Hur man hanterar behovet av att ”yla av sig”. Hur man ansvarsfullt och tryggt uttalar det outtalbara. Hur alla medarbetarnas kreativitet och vilja att bidra, bäst tas till vara. Hur man skapar strukturer och uppmuntran för potentiella visselblåsare. 

 

DET KÄRLEKSFULLA LEDARSKAPET – HUR BIDRAR DET TILL EFFEKTIVITET OCH LÖNSAMHET?

”K-ordet”, Kärlek, är ett ord som det krävs lite mod att använda på en arbetsplats. Och dessutom mena det. Men det är det alla medarbetare innerst inne längtar efter. Det är ett bränsle mycket viktigare än bonusar, status och elegant yttre. Hur kan man skapa ett ledarskap byggt på kärlek utan att det uppfattas som ”farligt” eller flummigt? Ja, det går att visa att ett ledarskap präglat av medveten kärlek skapar både trygghet, tillhörighet och kreativitet. Att lägga tid och kraft på kärleken är direkt affärsdrivande och i slutändan mycket lönsamt. 

 

SPIRITUAL LEADERSHIP IS THE NEW BLACK!

Det känns tryggare, ballare och mer tillåtande att säga det på utrikiska. Men allt oftare hör vi ändå signaler om att det vi på svenska skulle kunna kalla andligt ledarskap, kunde vara något viktigt på spåren. Man behöver inte vara varken religiös eller troende för att vara nyfiken på det, utan det är något inspirerande för vanliga sekulära chefer i vardagen. Men det handlar om att våga se tillvaron lite större och djupare.

Vilka incitament har du i grunden för ditt handlande? Din egen vinning eller det största goda?

Hur skulle du uttrycka meningen i ditt arbete och på din arbetsplats?

Hur ser ert företags skapelseberättelse och framtida utopi ut? Och vilken roll spelar dessa?

Hur hänger nästa månads lönsamhetsökning ihop med behovet av att vi agerar planetskötare?

Vad är magkänsla egentligen och vilken tilltro eller skepsis bör man visa den?

Vilken är din fulla potential som människa och hur kan du utveckla dig mot den?
Vad gör en PST, en Personal Spiritual Trainer?

Hur skapar man en atmosfär av ödmjukhet och sårbarhet där alla strävar efter att bygga tillit och sammanhållning på djupet – utan att tappa effektivitet och lönsamhet?


Rådgivare

I min konsultroll kommer jag nästan alltid in i företagets eller organisationens mest centrala och avgörande frågor. Min erfarenhet och träning gör att jag ofta bistår chefer och ledningsgrupper att våga gå in i känsliga och konkreta strategiska frågor. När man har tillräcklig sakkunskap inom sitt specialområde, men behöver råd och stöd kring hur man processar en viktig fråga inom organisationen, kan det vara mycket verkningsfullt att för en tid ta in en extern rådgivare. En som inte har låsningar, personliga relationer eller en realpolitisk ståndpunkt att binda sig vid inom organisationen.

Det kan handla om att ett företag ska köpas upp eller delas. Eller att en ny lönestrategi eller policy ska införas. Eller att ett känsligt personärende måste hanteras. Att en ledningsgrupp som ska generationsväxlas eller av andra skäl, göras om. Att ens kärnverksamhet är hotad eller satt under ett väldigt förändringstryck. Att en ny verksamhet ska startas. Eller andra vitala frågor som sätter ledningen under extra stora påfrestningar.

Eftersom jag är präst är jag tränad i att iakttaga strängaste sekretess kring känsliga frågor. Likaså upplever jag att min identitet som präst ofta påverkar människor mycket positivt utifrån vad man väljer att dela med sig av. Att kunna lyssna och hålla tyst är två av mina styrkor.

Ganska snart brukar det vi i förtroende samtalar kring behöva kommuniceras. Med min bakgrund på en kommunikationsbyrå, som präst och alla mina konsultår, har jag stor erfarenhet kring hur man på bästa sätt strategiskt kommunicerar. Jag kan även bistå med talarträning och annat stöd i kommunikationsprocessen.  


Moderator

Jag har stor erfarenhet av att arrangera och genomföra olika seminarier och event. Att koordinera många olika bidrag till en sammanhållen spänstig helhet med en tydlig röd tråd. Som moderator är det min uppgift att få de andra stjärnorna att lysa från scen. Interna och kanske externa. Erfarna och oerfarna. Att förmedla trygghet och koll-på-läget trots att oväntade saker dyker upp och ändar tidigare planer. Moderatorns roll är också att sammanfatta vad som ska sägas, har sagts och få ihop en helhet av den totala upplevelsen.