RÅDGIVARE

I min konsultroll kommer jag nästan alltid in i företagets eller organisationens mest centrala och avgörande frågor. Min erfarenhet och träning gör att jag ofta bistår chefer och ledningsgrupper att våga gå in i känsliga och konkreta strategiska frågor. När man har tillräcklig sakkunskap inom sitt specialområde, men behöver råd och stöd kring hur man processar en viktig fråga inom organisationen, kan det vara mycket verkningsfullt att för en tid ta in en extern rådgivare. En som inte har låsningar, personliga relationer eller en realpolitisk ståndpunkt att binda sig vid inom organisationen.

Det kan handla om att ett företag ska köpas upp eller delas. Eller att en ny lönestrategi eller policy ska införas. Eller att ett känsligt personärende måste hanteras. Att en ledningsgrupp som ska generationsväxlas eller av andra skäl, göras om. Att ens kärnverksamhet är hotad eller satt under ett väldigt förändringstryck. Att en ny verksamhet ska startas. Eller andra vitala frågor som sätter ledningen under extra stora påfrestningar.

Eftersom jag är präst är jag tränad i att iakttaga strängaste sekretess kring känsliga frågor. Likaså upplever jag att min identitet som präst ofta påverkar människor mycket positivt utifrån vad man väljer att dela med sig av. Att kunna lyssna och hålla tyst är två av mina styrkor.

Ganska snart brukar det vi i förtroende samtalar kring behöva kommuniceras. Med min bakgrund på en kommunikationsbyrå, som präst och alla mina konsultår, har jag stor erfarenhet kring hur man på bästa sätt strategiskt kommunicerar. Jag kan även bistå med talarträning och annat stöd i kommunikationsprocessen.