Organisationsutveckling

Att klokt, realistiskt och verkningsfullt gå in i en process där hela företaget eller organisationen är engagerad och ska utvecklas är en diger och ansvarsfull uppgift. Det handlar inte sällan om hela den gemensamma framtiden. Detta behöver vi tillsammans lägga ner ordentlig förberedelsetid på. Rätt formulerad utmaning eller fråga, sparar otroligt mycket tid och kraft. Sen ska den förankras, först hela vägen upp, sen hela vägen ner.

Ibland behöver en hel organisation se över sitt sätt att fungera och vilka värderingar som frodas i verkligheten. Kanske är detta Sinceras huvudtjänst. Det finns tyvärr få dokument kring etik, värderingar och olika policys som verkligen speglar verkligheten och levs ute i organisationen. Likaså hålls många högtidstal som bara innehåller snitsigt hopkomna positiviteter som man hoppas medarbetarna ska köpa. Men medarbetarna är inte dumma, utan de ser igenom det som inte håller måttet. Då blir det dubbelt illa; Den knackiga verkligheten och det verklighetsfrämmande talen.

Andra företag blommar och strålar av självförtroende. Dessa vill bli ännu bättre. Om det som beskrevs i det förra stycket kan kallas för sjukvård, då man försöker laga något som gått sönder, så är det faktiskt vanligare att Sincera arbetar med friskvårdsuppdrag. En modig ledning som ser att det finns ytterligare kapacitet, men som inte riktigt får ut den. Eller så ser man större externa utmaningar som kommer att komma, som man måste rusta sig för. Eller så är det frågan om att företaget ska fusioneras, delas upp, eller på annat sätt ändras ordentligt.