LEDARSKAP

På era villkor och i er takt, med era kärnfrågor i centrum erbjuder jag ett skräddarsytt upplägg för er som ledare att växa så att verklig, handfast utveckling för företagets och kunderans bästa kan äga rum. Vi använder oss av både enskilda samtal och gruppseminarier och större konferenser om så behövs. Syftet är att göra så många som möjligt engagerade och delaktigt medskapande. Vi skapar tillsammans ett upplägg där de ordinarie ledarna tränas i sitt ledarskap genom att själva leda detta arbete som innehåller skarpa övningar som tar upp de verkliga utmaningar som ni står inför. Sincert, uppriktigt och ärligt! 

Det är alltid ledarna i en organisation som ska gå före och sätta exempel. De ska våga satsa och visa att de är beredda på att utsätta sig för kniviga frågor i skarpa lägen. Att de t o m ska våga höja takhöjden i samtalen genom att visa på sin egen sårbarhet, lyhördhet och villighet till omprövning och nyorientering. Låter det tufft? Lockande? Nja, om man vill göra skillnad visavi etik och värderingar ser jag inga genvägar. Men jag lovar att det kommer att visa sig mycket belönande. Det är så många chefer som vittnat om att en uthållig process kring etik och värderingar är det mest utvecklande och viktigaste de gjort som ledare, både professionellt och privat.